L’escoltisme

L’escoltisme, nascut a Anglaterra al 1907, avui en dia és el moviment infantil i juvenil més important del món. A Catalunya va arrelar a partir de la proposta de mossèn Batlle i Roca l’any 1927 i ha consolidat unes característiques pròpies: una metodologia educativa basada en l’acció; l’autoaprenentatge i la vida en grup; un funcionament associatiu juvenil de participació i democràcia; arrelada a un país; amb una vocació clara de transformació i millora social tot educant ciutadans conscients, crítics i compromesos. La seva evolució històrica sempre ha estat lligada als esdeveniments polítics i culturals de la societat catalana.